Förbud mot ekologisk växthusodling kan senareläggas