Fördjupad forskning om allmännyttans roll för social hållbarhet