Fores: Miljöpolitikens överenskommelser bildar skola