Företag behöver strategier för att skydda MR-försvarare