“Företag kan begränsa mikroplaster genom uppströmsåtgärder”