Företag känner inte till informationskravet i Reach