Företag samlas för att diskutera möjligheter med ett svenskt ETI