Företagsnöjdheten ökar mest inom miljö- och hälsoskydd