“Förkastligt att minska anslagen till Skogsstyrelsen”