Förnybart står för 86 procent av all ny elkraft inom EU