Föroreningarna har ett högt pris

Varje år dör 600 000 människor i förtid i Europa på grund av luftföroreningar.

Den här artikeln publiceras i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 30 april.

Kostnaderna överstiger 20 procent av bruttonationalprodukterna i 10 av 53 länder, enligt världshälsoorganisationen WHO:s regionala kontor och OECD, som har sammanställt data från 2010.

Sverige placerar sig näst längst ner i Norden-toppen med en uppskattad BNP-kostnad på 0,9 procent som ett resultat av hälsoeffekterna. Flera länder har dragits inför EU-domstolen på grund av de höga luftföroreningarna. Över 90 procent av befolkningen exponeras för för höga nivåer av luftburna partiklar från bland annat dieselmotorer.

På EU-nivå diskuteras just nu det nya luftkvalitetsdirektivet i ministerrådet och EU-parlamentet, som ska fastställa utsläppsnivåerna för flera förorenare. Men situationen uppges låst på medlemsstatsnivå. I maj inleds också förhandlingarna om utsläppskraven från medelstora förbränningsanläggningar, ett förslag som anklagas av miljöorganisationer för att ha blivit urvattnat.