Försiktighetsprincipen riskerar att försvagas i EU