Forskarbloggen: SLU:s forskarblogg

Bloggen skrivs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Bloggen skrivs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ofta tas aktuella ämnen upp som befinner sig mitt i samhällsdebatten.

Forskarbloggen skrivs av aktiva lärare, forskare och doktorander vid SLU:s alla institutioner. Fasta skribenter uppdaterar också bloggen regelbundet.