Forskare: Därför kan kol och biomassa samsas

Att kol fortsätter att vara en viktig energikälla i många Europeiska länder är ett faktum. Nu har forskare från Chalmers analyserat potentialen i att blanda kolen med biomassa. På så sätt kan man minska koldioxidutsläppen och samtidigt fortsätta använda de gamla kolkraftverken.