Forskare: Globala fiskebeståndet minskar mer än väntat

Forskare från University of British Columbia i Kanada rapporterar att världens fiskebestånd minskar tre gånger snabbare än vad FN:s siffror visar. Orsaken tros vara illegalt-, sport- och småskaligt fiske.

Studien som publicerats i Nature Communications och visar att överfiske minskar den globala fångsten med mer än en miljon ton per år. FN:s officiella fångstuppgifter räknar sällan med dessa aktiviteter. Resultatet bygger på 200 studier gjorda av 400 forskare runt om i världen.
– Vårt resultat skiljer sig starkt från FAO:s och tyder på att nedgången är mycket stark och inte beror på att länder fiskar mindre. Det beror på att länder fiskar för mycket och har uttömt ett fiskebestånd efter ett annat, säger professor Daniel Pauly, vid University of British Columbia i Kanada till The Guardian.