Forskare: Mikroplaster inte något hot i dag

Mikroplaster utgör i dag inte något större hot mot miljön eller människor. Det menar forskare vid Science Advice for Policy by European Academies, SAPEA, i en sammanställning av forskningsläget kring mikroplaster.

Foto: Oregon State University/Flickr

Enligt forskarna är de ekologiska riskerna väldigt små för nuvarande och de negativa effekter av mikroplaster som har uppmätts handlar om betydligt högre koncentrationer än vad som vanligtvis förekommer i naturen. Forskarna pekar samtidigt på kunskapen om mikroplaster är förhållandevis god vad det gäller sötvatten och ytvatten i havet men att det i större utsträckning saknas kunskap om mikroplasters effekter i luft och jordlager. Dessutom menar de att forskningen i ämnet måste bli mer harmoniserad och jämförbar och att på sikt riskerar problemen att bli betydligt större.
”Om utsläppen av mikroplaster till miljön fortsätter som i dag kan de ekologiska riskerna vara betydande inom ett århundrade”, skriver forskarna. De menar även att det kan finnas platser där mikroplaster redan i dag utgör ett problem

SAPEA tillhandahåller EU-kommissionen med vetenskapligt underlag för beslutsfattande.

Läs rapporten från SAPEA