Forskare: regeringen bakbinder fiskeutredare

Marie Hafström har fått i uppdrag att utreda hur en ny havsmyndighet ska se ut. Problemet är att hon inte får de rätta förutsättningarna, skriver en rad professorer i Göteborgsposten.

Regeringen vill inrätta en helt ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. En grupp professorer menar att utredningsdirektiven skrivits på ett mycket konstigt sätt som gör myndigheten tandlös. 

”det är häpnadsväckande och stick i stäv med utvecklingen i övriga Europa” , skriver de i en debattartikel i Göteborgsposten.

När det gäller förvaltningen av fiskebestånden ska utredaren lämna förslag på ett delat ansvar med övrig fiskeriförvaltning, fiskekontroll, vattenbruk och fiskeprogram. Denna begränsning strider enligt professorerna mot tanken på att utgå från vad ekosystemet tål. 

Regeringen gör den nya myndigheten tandlös eftersom den inte kommer att kunna styra uttaget av fisk ur ekosystemet, menar de. Forskarna skriver att en sådan förvaltning kommer att fortsätta att se fiskebestånden som en ekonomisk resurs och inte som en central del av miljön.