Forskare: Sanningens minut är här

I en appell kallad Earth Statement vädjar i dag på Earth Day 17 ledande klimatforskare till beslutsfattarna att agera resolut i klimatfrågan.

Vetenskapen, ekonomin och moralen kräver det, anser forskarna.

”Möjligheternas fönster stängs nu snabbt. Om vi fortsätter som nu kommer vår värld att förändras på ett oåterkalleligt sätt, långt över tvågradersmålet”, säger Johan Rockström, ordförande för Earth League och chef för Stockholm Resilience Centre.

De 17 forskarna ingår i en forskarallians kallad The Earth League. Deras åtta hållpunkter går bland annat ut på att det kommande Parisavtalet måste utgå från vad naturen tål och att alla länder måste arbeta för att uppnå noll nettoutsläpp 2050 eller kort tid därefter.

”COP21 är sanningens minut: den sista chansen att hålla sig inom tvågradersmålet. Nyckeln till framgång ligger i en omfattande avkarbonisering vid mitten av seklet” säger Jeffrey Sachs, ordförande vid Earth Institute på Columbia universitetet.

Läs hela forskar-uppropet här.