Forskare: Sista chansen för kollektivtrafiken att bidra till fossiloberoende fordonsflotta