Forskare: Vindkraft kan försörja jorden 5 gånger om

Om man bygger ut vindkraften fullt ut täcker den hela världens energibehov - flera gånger om. Det hävdar forskare från USA och Finland som beräknat vindstyrkor på platser lämpliga för vindkraft runt om hela jorden.

Enligt forskare från Harvarduniversitetet i USA och den tekniska expertorganisationen VTT i Finland skulle ett globalt nätverk av vindkraftverk med 2,5-MW-turbiner kunna leverera 40 gånger mer elektricitet än vad hela världen konsumerar idag. Och 5 gånger så mycket energi som världen idag konsumerar totalt sett till alla energiformer.

Beräkningarna innefattar också havsbaserade vindkraftverk med 3,6 MW-turbiner på ett djup av 200 meter och inom 50 sjömil från närmaste kust. Men forskarna, som nyligen presenterade sina resultat i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, säger att landbaserad vindkraft skulle kunna täcka behoven i sju av tio länder i världen som släpper ut mest koldioxid. I beräkningarna utgår man också från att vindkraftverken genererar 20 procent av sin fulla kapacitet.