Forskargrupp: Finns ingen anledning att ifrågasätta klimatnyttan från bioenergin