Forskarstudie: Avdunstning av vatten har stor potential som källa till förnybar energi