Forskning: Möjligt att tillverka däck av skogsråvara