Forskning: Partiklar från dubbdäck sänker immunförsvaret

Ny svensk forskning visar att vägpartiklar på 4 till 8 mikrometers diameter orsakar försämrad motståndskraft hos proteiner i blodet.

Studien som i december publiceras i den vetenskapliga tidskriften Chemical Research in Toxicology har gjorts av forskare i arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet, under ledning av Anders G Ljungman.

Studien har gjorts i laboratorium med den typ av blodets immunproteiner som kallas makrofager. De utsattes för partiklar av en storlek som i EU går under benämningen PM10. Partiklarna alstrades i en vägsimulator bestående av asfalt och granit.

När proteinerna analyserades efter 18 timmar hade sju av tio analyserade proteiner minskat och tre ökat. De sju som minskat var sådana som är inblandade i antiinflammatoriska processer och andra viktiga cellfunktioner. De som ökat var proteiner som förknippas med inflammationer.

Inflammationer spelar stor roll vid hjärt- och lungsjukdomar.