Forskningsanläggning kritiseras av Strålskyddsmyndigheten

Den planerade forskningsanläggningen ESS i Lund får nu kritik av Strålskyddsmyndigheten för att man saknar en plan för hur anläggningens radioaktiva avfall ska tas omhand.

Den planerade forskningsanläggningen ESS i Lund får nu kritik av Strålskyddsmyndigheten för att man saknar en plan för hur anläggningens radioaktiva avfall ska tas omhand. Det rapporterar Sydsvenskan.

Om några veckor ska anläggningens miljötillstånd prövas i Mark- och miljödomstolen. Om inte frågan om avfallet lösts föreslår Strålskyddsmyndigheten att anläggningen ska nekas tillstånd.

Runt 24 000 ton avfall tros anläggningen producera under den tid som den beräknas vara igång.