Forskningsrön: Därför fortsätter utfiskningen

Ny studie publiceras idag: hälften av fiskarna uppges fortsätta fiska, även om fångsten skulle halveras.

Utfiskningen hotar fler bestånd för varje dag som går. Trots detta fortsätter yrkesfiskarna sitt fiske, även fast fångsterna blir mindre och mindre. Av 600 tillfrågade fiskare uppger hälften att de inte skulle byta yrke även om fångsten halverades, enligt en studie vid University of East Anglia (UEA) och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms univsersitet.

En helt ny bild framkommer i den nya studien som publiceras idag i PLoS One. Tidigare har man trott att fiskare i rika samhällen varit mer förändringsbenägna än fiskare i fattigare samhällen. I studien har nästan 600 fiskare i östra Afrika intervjuats, och resultatet visar istället på motsatsen. Forskarna lanserar flera teorier för att förklara fenomenet:

  • Specialiseringen och investeringarna av fiskare i rikare länder gör dem mindre benägna att byta yrkesbana
  • Fiskare i rikare samhällen är mer hängivna sitt yrke eftersom de valt just fisket framför andra branscher
  • Subventioner och annat stöd till fisket gör mindre fångster lönsamma.

Forskarna hoppas att de nya rönen kan öka förståelsen och bidra till ett hållbart fiske:
– Det är viktigt att förstå varför och när fiskare kan tänka sig att överge sitt yrke, eftersom bildande av reservat, fiskerestriktioner och ekologiska katastrofer kan tvinga fiskare att ändra sina metoder eller sluta fiska helt, förklarar Tim McClanahan från Wildlife Conservation Society.

(Läs hela den vetenskapliga artikeln här)