Förslag: Bisfenol A kräver tillstånd för användning som hårdgörare