Förslag: Så ska nya strandskyddslagen tillämpas

För att underlätta tillämpningen av den nya strandskyddslagen för länsstyrelser och kommuner ska Naturvårdsverket och Boverket ta fram en ny vägledning. Idag lämnar de sitt första förslag.

De nya strandskyddsreglerna får en rad konsekvenser för handläggning inom kommun och länsstyrelser som får ökat inflytande och måste göra avvägningar mellan att skydda och att bygga ut. Det nya förslaget tar upp saker som landskapsanalys, miljömål och strandskyddets tillämpning för djur- och växtlivet.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets förslag som remissutgåva.