Fortsatt hög andel biogas i fordonsgasen

Men försäljningen i Sverige verkar stagnera, varnar branschorganisation.

Foto: Energigas Sverige

Leveranserna av fordonsgas i Sverige uppgick till cirka 124 000 ton förra året, motsvarande 1,6 TWh. Andelen biogas i den sålda fordonsgasen låg på över 70 procent, detta enligt Energigas Sverige, som är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Men omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta går samtidigt trögt, menar branschorganisationen.

– Den höga andelen biogas består, vilket visar att den gröna omställningen är fullt möjlig. Samtidigt visar vår prognos för 2015 att försäljningen av fordonsgas nu stagnerar och ligger på ungefär samma nivå som 2014. Fler nya politiska incitament måste nu till så att fler väljer gasbil och får upp försäljningen igen, säger Anders Mathiasson, vd på Energigas Sverige, i ett pressmeddelande.

Energigas Sverige hoppas nu på den utredning regeringen tillsatt om ett bonus-malus-systemet, som är tänkt att stimulera bilköparna att i större utsträckning välja miljöbilar med låga utsläpp.