Fortsatt svårt att få jämförbar hållbarhetsdata från börsbolagen