Fossilföretag kan förlora biljoner med nytt klimatavtal

En stor del av bolagens kol-, gas- och oljetillgångar riskerar att bli värdelösa om tvågradersmålet ska nås. 

Foto: Statoil

De kommande åren riskerar bolag som utvinner fossila bränslen att slösa bort så mycket som två biljoner US-dollar på projekt som kan visa sig sakna värde – i alla fall om världen ställer om för att på allvar försöka klara tvågradersmålet. Till de företag som kan drabbas värst hör Shell, ExxonMobil och Pemex, skriver tidningen The Guardian som hänvisar till en ny rapport från Carbon Tracker.

Enligt rapporten är det inte förenligt med tvågradersmålet att öppna några ny kolgruvor i världen, inte heller att satsa på exempelvis utvinning av olja i Arktis, skiffergas i USA eller olja från tjärsandsområdena i Kanada.