Fossilsubventionerna fyller 100 år

Den 1 mars var det 100 år sedan de första oljesubventionerna infördes i USA.

Med The Revenue Act från 1913, som möjliggjorde extra avdrag för bruttokostnaderna i kol- och oljeproduktion, inledde USA sitt numera 100-åriga oljemissbruk. Innan skatteavdraget trädde i kraft körde bilar främst på etanol och metanol med viss del bensin eller fotogen – något som alkoholförbudet 1919 snabbt satte stopp för, skriver Addicting Info.

Idag står oljesubventionerna för hundratals miljarder dollar av USA:s federala budget, pengar som bland annat används för att betala politiker och intressegrupper som främjar branschens agenda, menar tidningens skribent Nathaniel Downes. Han ställer också frågan: Om man är för ett sant kapitalistiskt system, bör man då inte slopa subventionerna och låta oljan klara sig på egen hand?