Frågetecken kring förnybara drivmedel

Andelen förnybart i transportsektorn väntas öka framöver, enligt Energimyndighetens analys.

Energimyndigheten presenterade under torsdagen sin kortsiktsprognos som visar energianvändningen och energitillförseln i Sverige för åren 2014, 2015 och 2016.

När det kommer till andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn – för fordonsdrift handlar det främst om etanol, biodiesel och biogas – bedömer Energimyndigheten att det sker en ökning med fem procentenheter till 2016, det vill säga en ökning från dagens 15 procent till 20 procent förnybart.

Osäkerheten är samtidigt stor. Åsa Tynell på Energimyndigheten säger till Miljöaktuellt:

– Lagen om kvotplikt skulle ha införts i maj i svensk lagstiftning, men det hela stoppades av EU-kommissionen eftersom det inte rimmade med statsstödsreglerna. Nu är vi väldigt osäkra på vad som kommer att hända i stället. Antagligen blir det någon annan reglering, men vi vet inte.

I kortsiktsprognosen skriver Energimyndigheten att dagens situation innebär en stor osäkerhet för marknaden.

– Nu när kvotplikten inte finns och det inte kommit något annat, då tror vi på den här utvecklingen. Men det kanske kommer någonting annat och det är därför vi lägger in den här passusen om att det just nu är väldigt osäkert, säger Åsa Tynell.

Läs kortsiktsprognosen här.