Framgångsrecept för Agenda 2030: Stopp för stuprör, samsyn om hållbarhet