Friande dom i vattenmål överklagas

För tre veckor sedan friades Östersunds kommun från ansvaret för att tiotusentals kommuninvånare drabbats av parasiter i dricksvattnet. Nu överklagas domen.

För tre veckor sedan friades Östersunds kommun från ansvaret för att tiotusentals kommuninvånare drabbats av parasiter i dricksvattnet. Tingsrätten ansåg inte att det fanns tydliga regler om hur kommunen skulle skydda sig mot parasiten Cryptosporidium som ledde till magsjuka hos de drabbade. Men nu överklagas domen av åklagaren Lars Magnusson har nu överklagat domen.

– Jag tycker att dricksvattenföreskrifterna är ganska klara med vilka skyldigheter som finns. Det står vilka hot man ska skydda sig mot, och där nämns parasiter, säger han.

För att målet ska prövas i hovrätten måste domstolen meddela prövningstillstånd.