FSC har nya riktlinjer för vindkraft

Nya riktlinjerna för vindkraftsetablering på FSC-certifierad mark har tagits fram. En nyhet är tidig dialog.