FSC: Ingen vindkraft i gammelskog

Svårare att miljöcertifiera skog med vindkraft

Den ledande internationella miljöcertifieringen FSC (Forest Stewardship Council) har redovisat sina ståndpunkter vad gäller vindkraft i skog – i ett särskilt vägledningsdokument.

Vindkraftsetablering tolkas av FSC som förändrad markanvändning och därmed måste de krav organsiationen ställer vid markomvandling uppfyllas.

Det innebär att vindkraftsbyggen inte får påverka skogsområden med höga bevarandevärden. Den får heller inte beröra en större del av skogsbruksenheten. Skog med sådana vindkraftsbyggen kommer inte att kunna certifieras av FSC.

För att vindkraft ska accepteras krävs även ett starkt stöd från berörda intressenter på lokalplanet, menar FSC.

Det finns fortfarande detaljfrågor svenska FSC behöver klara ut med den internationella moderorganisationen.

– Svenska FSC kommer att fortsätta dialogen med internationella FSC när det gäller vindkraft. Vi behöver bland annat få besked om synen på de beslut om vindkraftsetablering som fattats före juni 2010. Den svenska skogsbruksstandard som gällde då saknade regler om markomvandling, säger Tomas Ekström på svenska FSC.