FSC: Ok med vindkraft i miljömärkt skog

Ledande certifiering öppnar upp för undantag

Den ledande internationella miljöcertifieringen FSC (Forest Stewardship Council) svänger om vindkraft, rapporterar ATL

I våras klargjorde internationella FSC sina ståndpunkter i ett särskilt vägledningsdokument. Då menade man att vindkraft medför sådan markförändring att det inte uppfyller kraven för certifiering.
Vindkraftsbyggen skulle inte få påverka skogsområden med höga bevarandevärden.

Under sommaren har
internationella FSC varit på besök i Sverige och diskuterat frågan med svenska FSC. Nu öppnar man upp för undantag vad gäller vindkraftsbyggen.

I ett nytt tilläggsdokument tillåter internationella FSC bygget av vindkraftverk om det ger "tydliga, substansiella, ytterligare, säkra och långsiktiga bevarandefördelar" i skogen.

Eftersom sådana fördelar nästan är omöjliga att bevisa skriver  FSC i sin rekommendation att det kan handla om ett "starkt stöd från alla intressenter, inklusive lokala intressegrupper".

Området som påverkas av byggnation får inte vara större än 5 procent av arealen i den certifierade skogen.