Gårdsproducenter av biogas blir utan stöd efter ny tolkning av regleringsbrev