Genmodifierad honung slipper märkning

En ny lag från EU innebär att honungsproducenter inte behöver uppge ifall pollen som finns i honungen är genmodifierad.

I går röstade EU-parlamentet igenom kommissionens förslag att pollen ska ses som en beståndsdel, inte en ingrediens, av honung. Detta innebär att producenterna inte behöver ange på burken om pollen som finns i honungen är genmodifierad.

Anledningen till lagändringen var att parlamentet ansåg att den tidigare lagstiftningen var otydlig. Gränsen för märkning går vid 0,9 procent och ingen honung innehåller mer än runt 0,5 procent menar EU-parlamentet. Det återstår för medlemsländerna att besluta i frågan innan en lagändring kan träda i kraft. Det rapporterar ATL.