Giftiga örnägg längs Norrlandskusten

Höga halter av DDT och PCB

Halterna av DDT och PCB är mellan tre och fem gånger högre i havsörnens ägg längs Norrlandskusten jämfört med andra kustavsnitt – jämfört med inlandet i södra och mellersta Sverige sex till åtta gånger högre.

Det visar analysen av 39 (döda) ägg från havsörnsbon runt om i Sverige, rapporterar SOF.

De fyra äggen från Västernorrland
innehåller betydligt högre halter av miljögifterna DDT och PCB än de andra – i nivå med de kritiska gränsvärden som anses innebära negativa effekter på fortplantningen.