Giftigt restvatten från 3D-skrivare uppmärksammas i riksdagen

Den ökande användningen av 3D-skrivare öppnar upp för nya möjligheter, men också för nya miljöproblem. Nyligen fick miljöminister Karolina Skog en fråga gällande vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att restvatten från 3D-skrivare hanteras på ett miljömässigt sätt. I fredags kom svaret.

Den ökande användningen av 3D-skrivare öppnar upp för nya möjligheter, men också för nya miljöproblem. Analyser av restvatten från 3D-skrivare visar att det innehåller mycket höga halter av metaller, rester av upplöst plast och lösningsmedel,  det är dessutom starkt basiskt. Om maskinerna används i hemmet finns anledning att misstänka att de giftiga ämnena sköljs ut med hushållsvattnet för att så småningom hamna i sjöar och vattendrag. Det här är ett problem som bland annat uppmärksammats av riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) som nyligen vände sig till miljöminister Karolina Skog med en skriftlig fråga gällande vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att restvatten från 3D-skrivare hanteras på ett säkert och miljömässigt sätt.

I sitt svar konstaterar Karolina Skog att miljöpåverkan från skrivare är ett relativt nytt problem och att det pågår en diskussion om detta inom såväl regeringskansliet som inom branschen. Än så länge menar Karolina Skog att den redan existerande lagstiftningen rörande förorenande ämnen i avloppsvattnet är tillräcklig. Om lagen längre fram bedöms bristfällig av myndigheter, bransch eller rättsvårdande instanser kan regeringen komma att ta frågan under övervägande.