Giftlarmet i Mälaren: Hundrafalt förhöjda värden hos minkar

- Det är svårt att hitta ett bättre exempel på ämnen vi inte vill ha i naturen. Det är i stort sett onedbrytbart i miljön, säger Niklas Johansson, toxikolog på Naturvårdsverket till Dagens Nyheter.

Ämnet heter PFOS och skadar djurs fortplantning. Larmet kommer från forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som hittat ämnet i minkar.

– Vi hittar mycket höga halter av PFOS ho sminkar i Märsta. De är 100 gånger högre än hos minkar från Norrlands inland, säger professor Ulf Magnusson vid Centrum för reproduktionsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala till Dagens Nyheter.

Värst är det i Rosersberg. Även fiskar fångade i denna del av Mälaren visar förhöjda halter. Enligt Niklas Johansson, toxikolog på Naturvårdsverket, finns två betydande källor här och det är Arlanda och räddningsverkets nedlagda skola.

Ämnet som kommer från brandskum har hamnat i dricksvattnet i Mälaren och lett till fiskeförbud i Halmsjön nära Arlanda.

– Det är inte bra när man hittar höga halter av det här ämnet hos djur högre upp i näringskedjan, säger Manuela Notter på Naturvårdsverket till Dagens Nyheter.