Globalt miljösamarbete ger resultat

Det illegala fisket runt Antarktis har minskat drastiskt på grund av samarbete mellan miljöorganisationer, regeringar och fiskare.

Forskare vid Stockholm resilience centre visar hur viktiga de icke-statliga aktörerna är, och att ett internationellt samarbete inte behöver innebära ett bildande av nya institutioner. Enligt officiella uppskattningar har det illegala fisket minskat med 90 procent runt Antaktis på grund av samarbetet mellan miljöorganisationer, laglydiga fiskare och regeringar, skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Arbetet har bland annat inkluderat ett system för att kunna spåra fångsterna och svartlista illegala fiskefartyg, och en kritisk roll spelas av CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) som förvaltar naturresurserna i området.
‒ Sekretariatet fyller en central plats i nätverket av organisationer och underlättar därmed samarbetet mellan organisationer över hela planeten, säger Örjan Bodin, en av författarna till den nya studien.