Google avslöjar sin energianvändning

För första gången avslöjar Google hur mycket energi företaget använder. Samtidigt offentliggör sökmotorjätten sina åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Google använder 2,26 kilowattimmar per användare och år. Men genom koldioxidkompensation och investeringar i förnybar energi kan företaget erbjuda sina tjänster utan utsläpp av växthusgaser, enligt Urs Hoelze, Googles chef för teknisk infrastruktur.

Totalt sätt så använder Google årligen 2 260 megawattimmar i sin verksamhet, vilket motsvarar 0,01 procent av världens elproduktion, eller en fjärdedel av ett kärnkraftverks produktion, skriver New York Times.

Tack vare skräddarsydd hård- och mjukvara så förbrukar Googles datacenter ungefär hälften så mycket energi som typiska datacenter, enligt CNET News.

Företaget har även investerat hundratals miljoner dollar i förnybar energi, och har en produktionskapacitet på 1,7 gigawatt i enbart sol- och vindkraft. Förra året använde företaget 25 procent förnybar energi, i år förväntas siffran bli 30 procent och nästa år 35 procent.