Göteborg Energi testar vita certifikat för att stimulera energiåtgärder