Gotland kräver ersättning för indragen klimatrådgivning