Granar bäst på att lagra kol

Gran lagrar mer kol än tall och björk, visar en studie från SLU

Valet av trädslag påverkar skogens förmåga att lagra kol. En studie från SLU:s institution för ekologi visar att granar är mera effektiva än tall och björk.

Produktionen var störst i granbestånd och nedbrytning, kväveutlakning och rotomsättning var störst i björkbestånden. Det gav tydliga skillnader i kolförrådet – mest kol lagrades i granbestånd och minst i björkbestånd.

Resultaten visar att det finns skillnader mellan trädslagen i fråga om kolflöden och kolförråd, även när trädslagen växer på liknande mark. En jämförande studie från norra Finland visade dock på mindre skillnader mellan trädslagen.