Granskning: Här finns hållbarhetsjobben

Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler. Ledaregenskaper eller en gedigen grundutbildning som exempelvis ekonom eller ingenjör är särskilt eftertraktat på arbetsmarknaden för hållbarhetsproffs.  Även om sociala frågor växer finns flest jobb inom miljöområdet, visar Aktuell Hållbarhets kartläggning.

Breda kunskaper och stort eget intresse, eller specialkunskaper i ett smalare ämne – vad leder till bäst jobb om man vill arbeta med hållbarhet? Båda typerna av kompetens verkar behövas, men särskilt goda chanser till bra karriär verkar det finnas för den som är bra på ledarskap, kommunikation och gärna med en bakgrund som ekonom, jurist eller ingenjör. Det är den bild som framkommer när Aktuell Hållbarhet talat med ett tiotal personer med kunskap om arbetsmarknaden för hållbarhetsproffs.

170320nyjobb

Antalet arbetstillfällen där hållbarhetskunskaper efterfrågas blir allt fler, men samtidigt utbildas fler och många unga har också ett stort eget intresse för frågorna. Därför bedömer exempelvis fackförbundet Naturvetarna att arbetsmarknaden är i balans när det gäller miljöyrken. För att ha bäst chans till toppjobben är ledaregenskaper och kommunikationsförmåga bra meriter, enligt Åsa Granqvist, rekryteringsspecialist på Paxton Executive och som också arbetar med Aktuell Hållbarhet Rekrytering.
– Det behövs personer som har lite pondus och karisma eftersom man ska få med sig personer från många olika områden, säger hon och får medhåll av Marita Teräs, strateg när det gäller kompetens och arbetsmarknad på fackförbundet Naturvetarna.
– Miljö är en tvärvetenskaplig bransch. Då är det ofta det här som kommer upp: helhetsförståelse, samarbetsförmåga, att man kan kommunicera och ta på sig ledartröjan, säger hon.

De 20 vanligaste miljöjobben

Miljötjänster utgjorde flest utlysta hållbarhetsjobb under 2016, visar statistiken från Arbetsförmedlingens platsbank och Aktuell Hållbarhets platsannonser.

Tjänst Antal
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 221
Miljöspecialist/strateg/samordnare/handläggare/controller 175
Miljöchef/ansvarig 45
Miljöingenjör 41
Miljökonsult 38
Hållbarhetsexpert/koordinator/strateg/konsult 35
Energi- och klimatrådgivare/strateg/handläggare 27
Vattenhandläggare/strateg/samordnare 19
MKB-specialist 18
Förorenad mark konsult/handläggare 18
Social hållbarhet handläggare/projektledare/samordnare/strateg 17
Avfallsspecialist/handläggare 16
Hållbarhetschef/ansvarig 15
Forskare miljö/hållbarhet 14
Miljökemist 14
Miljöjurist 13
Miljö-, hälsa- och kvalitetschef 12
Klimatexpert/handläggare/strateg/lobbyist 11
Miljö-, hälsa- och kvalitetsspecialist 11
Kemikalieexpert/inspektör/strateg/konsult 10

 

Läs hela granskningen i senaste numret av magasinet Aktuell Hållbarhet.