Greentech Day: ”Säljprocessen börjar långt innan produkten är färdig”

Genom att knyta till sig viktiga kunder redan innan produkten var färdig lyckades Applied Nano Surfaces med en snabb kommersialisering.

Miljöteknikbolaget Applied Nano Surfaces (ANS) kommersialiserar en unik ytbeläggningsteknik som sparar energi genom minskad friktion i mekaniska system. På bara ett par år har företaget tagit sig från innovation till färdig produkt, mycket tack vare att man i ett tidigt skede involverade potentiella kunder.

– Min rekommendation är att man börjar sälja direkt. Man kan naturligtvis inte sälja något man inte har. Men man kan sälja in samarbetsprojekt, förstudier och gemensamma tester, sade företagets vd Mattias Karls, när han pratade på Greentech Day i Stockholm.

Genom ett tidigt samarbete med kunderna kan nystartade företag redan från början utveckla rätt produkter, som löser riktiga problem och har rätt egenskaper.

– Dessutom får man tillgång till billig kompetens. Man kanske kan göra analyser och tester i kundens labb. Och det ger trovärdighet i framtida affärer om man redan arbetar med andra kunder.

ANS startades 2008 och har redan 25 kunder, bland annat storföretag som Volvo och Atlas Copco. I företagets egna lokaler i Uppsala har man visat att innovationen fungerar även i fullstor skala.

– Hade vi väntat med att jaga kunder tills vi var helt säkra på att vår produkt fungerade så hade vi tappat väldigt mycket tid. Många fortsätter att forska istället för att göra något av sina innovationer, och då finns det en risk att bra miljöteknik blir kvar i labbet.